Bo til leje

Her kan du læse om at bo til leje i Herning Kommune.

En almen bolig er en bolig, som er ejet af en almen boligorganisation. hvor der gælder særlige regler. Boligorganisationerne udlejer almene boliger og ungdomsboliger.
 
Hvis du ønsker en almen familiebolig, skal du selv kontakte boligorganisationerne, så du kan blive skrevet op og komme på venteliste.
 
På boligportalen DanmarkBolig.dk finder du en udførlig præsentation af mere end 550.000  almene familie- og ældreboliger.

Private lejeboliger er ikke samlet i et centralt register. På nettet finder du en række portaler, hvor du kan finde ledige boliger.

Som en service til dig, der bor i kommunen - og dig, der gerne vil flytte hertil - har vi lavet en oversigt over private boligudlejere. Da det er et frivilligt initiativ, er det ikke alle boligudlejere, der er med.

Hvis du er privat udlejer, der lejer boliger ud erhvervsmæssigt, så skriv til bekmb@herning.dk og bliv registreret på listen. Du kan ikke komme på listen, hvis det er din egen bolig, du vil leje ud. 

Vi tager ikke ansvar for adresseændringer og lignende. Det er udlejerne, der skal sikre, at oplysningerne på listen er rigtige.

Vi kan heller ikke påtage os ansvaret for kvaliteten af de private boliger eller for huslejens størrelse.

Se oversigten over private boligudlejere.


Siden år 2000 har det været muligt for boligorganisationer at aftale såkaldt "fleksibel udlejning" med kommunen. Fleksibel udlejning betyder, at udlejning skal ske efter nogle særlige kriterier, som aftales med den enkelte boligorganisation. Det kan f.eks. være at give fortrinsret til pendlere med job i kommunen eller unge studerende.

Fleksibel udlejning træder i stedet for udlejning efter ventelisten, men kan kun udgøre op til 90 pct. af boligerne. De sidste 10 pct. udlejes efter ventelistereglerne. Ved fleksibel udlejning må der ikke diskrimineres på baggrund af f.eks. etnisk oprindelse.


I boligområder med høj arbejdsløshed har kommunerne siden 2005 haft mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere, som står på venteliste til en almen bolig. Kommunen er så til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende en anden passende bolig i kommunen, såfremt vedkommende er opnoteret på ventelisten på tidspunktet for beslutningen om at bruge kombineret udlejning. Formålet er at få flere ressourcestærke borgere til udsatte boligområder.

Der findes ikke et centralt register over ledige private lejeboliger. Det  er op til den enkelte udlejer selv at bestemme, hvem han vil leje ud  til, og hvordan boligerne skal formidles.

Der findes boligportaler, hvor du har mulighed for at søge på private udlejningsboliger i hele landet.


Herning Kommune har lavet en aftale om udlejning af boliger til pendlere med områdets boligselskaber.

Læs mere på Lejehusets hjemmeside.

Aftalen omfatter alle afdelinger og alle boliger med undtagelse af række- og enkelthuse.

Hvornår kan du søge om en pendlerbolig?

Du kan søge boligorganisationerne om at få en pendlerbolig, når:

  • Du har arbejde i minimum 28 timer om ugen på en arbejdsplads i enten Herning eller Ikast-Brande Kommune
  • Du er fastansat eller ansat tidsbegrænset i minimum 1 år
  • Din nuværende bolig er udenfor Herning og Ikast-Brande Kommune i en afstand af mindst 30 km. fra din nye arbejdsplads

Personer, der arbejder på Karup Flyveplads og bor mere end 30 km. fra arbejdspladsen kan også gøre brug af aftalen.

Du kan få op til 3 tilbud om bolig efter denne aftale.
Ansøgning sker ved henvendelse til boligorganisationerne. 


Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail