Landsbyer

I Herning Kommune betragter vi landsbyerne som en vigtig ressource.

Sammen med landsbyerne selv ønsker vi at sikre, at kommunens landsbysamfund er attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund i kommunen.

Der skal være mulighed for fortsat at sikre udviklingen af landdistrikterne, sådan at vi også har landsbyer som livskraftige alternativer til de større byer. Dette sikres bl.a. via dialog med landsbykontaktudvalget, LAG m.v. - en dialog, som gerne ønskes styrket yderligere.

Landdistrikterne

I Herning kommune bor omkring 21.000 af borgerne i landdistrikterne, som i denne sammenhæng skal forstås som lokalsamfund med op til 1.000 indbyggere og de tilhørende landdistrikter. Det svarer til en fjerdedel af kommunens samlede indbyggertal.

Landsbyerne