Grønningen. ,

  • areal: 750 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 195.000 kr.
  • Købesum: 195.000 kr.

Boligparcellen er beliggende i det attraktive parcelhuskvarter omkring Grønningen i Aulum. Der er tale om den sidste grund i udstykningen, beliggende for enden af vejen, med udsigt til marker mod vest.

Parcellen har en attraktiv beliggenhed i den vestlige del af Aulum. Med en bolig på denne parcel får du en skøn blanding af både natur og byliv.

Parcellen er beliggende i  kort afstand fra Hovedvej 18, som forbinder Aulum med både Holstebro og Herning.

Se stort kort

Den samlede købesum betales kontant på overtagelsesdagen.

Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet samt udstykningsomkostninger betales af køber.

Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Overtagelsen kan ske fra 1. marts 2013.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Aulum Vandværk, tlf. 9747 2415 post@aulumfjernvarme.dk

Varmeforsyning
Aulum Fjernvarme a. m.b.a. 9747 2415 www.aulumfjernvarme.dk

El-forsyning
Eniig,tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.