Grønbækparken 1,

  • areal: 1.417 m2
  • status: Reserveret
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 325.900 kr.
  • tilslutningsbidrag: 63.567 kr.
  • Købesum: 389.467 kr.

Boligområdet "Grønbækparken" er beliggende i den østlige del af Aulum, vest for Tved bæk. Boligområdet Grønbækparken har tilkørsel fra Østergade. Tilkørsel til de enkelte parceller sker fra Grønbækparken.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene på 60.706 kr. betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank 7 fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 %, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden er udstykket samt byggemodnet og klar til bebyggelse. Overtagelse af grunden kan ske nu. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk 

Jordbundsforhold
Henrik Steffensen Bach, tlf. 9628 8006, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Varmeforsyning
Aulum Fjernvarme a.m.b.a, tlf. 9747 2415, post@aulumfjernvarme.dk

Vandforsyning
Aulum Vandværk, tlf. 9747 2415, post@aulumfjernvarme.dk

El-forsyning
Eniig, tlf. 7015 1670,

Fiber-bredbånd
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.