Brandevej 2D,

  • areal: 1.176 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 69.900 kr.
  • tilslutningsbidrag: 29.875 kr.
  • Købesum: 99.775 kr.

Boligparcellen ligger i den vestlige del af Fasterholt og ud mod åbent landskab.

Se stort kort

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til 7% over Nationalbankens til enhver tid værende diskonto, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger. 


Grunden er endeligt udstykket og udmatrikuleret.


Parcellerne er byggemodnet og klar til bebyggelse.


Grundsalg
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Varmeforsyning
Eniig, tlf. 7015 1560 

Vandforsyning
Herning Vand, tlf. 9999 2299 

Elforsyning
Eniig, tlf. 7015 1670


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.