Nyvej 7,

  • areal: 992 m2
  • status: Ledig
  • Bebyggelsesprocent: 25 %
  • grundpris: 25.440 kr.
  • tilslutningsbidrag: 7.762 kr.
  • Købesum: 33.202 kr.

Den samlede købesum - inklusiv tilslutningsbidragene betales kontant på overtagelsesdagen. Ved forsinkelse af købesummens betaling er køberen forpligtet til fra overtagelsesdagen at regne, at erlægge forsinkelsesrenter svarende til den på ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, og denne rente erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.


Tinglysnings- og registreringsomkostninger til skødet betales af køber. Herning Kommune udfærdiger skødet.

Køber afholder eventuelle egne advokatomkostninger.


Grunden er udstykket, byggemodnet og udmatrikuleret. Køber må naturligvis ikke disponere over grunden før overtagelse og betaling har fundet sted.


Overtagelse af grunden kan ske straks.


Såfremt du måtte ønske yderligere information, er du velkommen til at rette henvendelse til nedennævnte.

Grundsalget
Sekretariatet, Annette Nielsen, tlf. 9628 2323, annette.nielsen@herning.dk

Jordbundsforhold
Karin Skov-Aggerholm, tlf. 9628 8045, byggemodning@herning.dk

Byggetilladelse
Byggesag, tlf. 9628 2828, byggesag@herning.dk

Vandforsyning
Karstoft Vandværk, tlf. 7534 7256

Varmeforsyning
Naturgas Midt/Nord A/S, tlf. 8727 8727 

El-forsyning
Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab, tlf. 9718 0377 www.mes.dk


Søg grunde

By
Udstykning
Vejnavn
Samlet købesum
Størrelse i m2

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.