Teglvænget

Areal til erhverv og foreningsformål
  • Område: Herning
  • Udstykning: Teglvænget
  • Antal grunde: 1

Herning Kommune udbyder arealer til erhvervs- og foreningsformål ved Teglvænget i Herning. 

Arealet har tidligere været anvendt til klublokaler og grønt areal. Tidligere bebyggelse på Teglvænget 2-4 blev nedrevet i 2006.

Arealet udbydes med en mindstepris på 500 kr. pr. m2 byggeret ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Det samlede areal udgør ca. 4.770 m2. Arealet er opdelt i 3 dele af matrikler.

  • Del af matr. nr. 38 d Vestervang, Herning jorder, ca. 1.690 m2
  • Del af matr. nr. 38 c Vestervang, Herning jorder, ca. 1.520 m2
  • Del af matr. nr. 38 a Vestervang, Herning jorder, ca. 1.560 m2. (Obs tvungen byggelinie).

I henhold til lokalplanen kan arealet udnyttes til 50% byggeret, hvilket betyder at der på matriklerne kan bygges ca.

  • Del af matr. nr. 38 d Vestervang, Herning jorder, ca. 845 m2 byggeret
  • Del af matr. nr. 38 c Vestervang, Herning jorder, ca. 625 m2 byggeret,
  • Del af matr. nr. 38 a Vestervang, Herning jorder, ca. 780 m2 byggeret (Obs tvungen byggelinie).

Søg erhvervsarealer

Postnummer
By
Størrelse i m2
Pris (Kr./m2)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
sekretær
Tlf.: 96282323
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.