Nyt om bolig, byggeri og grundsalg

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om bolig, byggeri og grundsalg.

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Vinder fundet: De skal bygge Hernings nye Isstadion

09. juni 2017 - C.C. Contractor har vundet opgaven med at ombygge og forny Herning Isstadion.

Det er nu afgjort at Hernings nye Isstadion skal bygges af C.C. Contractor.

Totalentreprenøren vandt udbuddet om opgaven, der ombygger Herning Isstadion til uigenkendelighed.

Det eksisterende anlæg er blevet slidt gennem årene, og Herning Kommune har sat 45 millioner kroner af til opgraderingen. Dertil kommer omkring otte millioner kroner, som de klubber, der bruger isstadion skyder ind i ombygningen.

- Med vinderprojektet får vi et isstadion i Herning, der vil opleves som helt nyt. På trods af, at der er tale om en ombygning og renovering, så vil det på æstetik og brugervenlighed være et løft årtier frem, siger Johs. Poulsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune og medlem af dommerkomiteen.

Det har været nødvendigt at sende opgraderingen i udbud to gange, og det har vist sig at være held i uheld, af den første udbudsrunde ikke fandt et vinderprojekt, fortæller Johs. Poulsen,

- Her i anden runde har vi fået et betydeligt bedre resultat, end det der var på bordet i første runde. På grund af den nye tidsplan har vi også kunne frigive flere penge til renoveringen, fordi vi skal bruge færre penge på at leje istid i andre haller rundt omkring i Danmark, mens arbejdet står på, siger Johs. Poulsen.

Begejstrede brugere

Hos Herning Ishockey Klub er formand Michael Mølgaard begejstret for vinderprojektet.

- Vi glæder os rigtig meget til at bruge de nye faciliteter til hverdag. En renovering kan nogle gange været bundet af nogle ting, der ikke kan ændres, men i det her projekt er der fundet en virkelig god løsning på de logistiske udfordringer omkring omklædning, foyer med videre. Det vil simpelthen gøre hverdagen lettere for vores unge spillere, for trænerne, for de ansatte og for alle andre, der har deres gang på isstadion. Vi får et projekt, vi kan være rigtig stolte af, siger Michael Mølgaard.

Med ombygningen får blandt andet omklædningsfaciliteter et stort løft, ligesom der bliver flere omklædningsrum. Det glæder både Michael Mølgaard og formandskollega Mads Lykke Larsen, formand for Herning Skøjteløber Forening.

- Det allervigtigste for medlemmerne er, at vi har noget is, der kan trænes på. Det, at vi får en ny hal, med nye lækre faciliteter, er glasur på kagen og det bliver rigtig lækkert. Vi håber også, at de nye attraktive rammer kan have en effekt i forhold til rekruttering af nye medlemmer. Som skøjteløber og som forældre til skøjteløbere, er det bare mere tiltrækkende at færdes i ordentlige rammer, siger Mads Lykke Larsen.

Han hæfter sig desuden ved, at skøjteløberne med ombygningen får en helt ny sal, hvor de kan træne smidighed og spring.

- Det er mega-fedt. Det kommer til at betyde rigtig meget i hverdagen, siger Mads Lykke Larsen.

Blue Fox får helt nye muligheder

For Herning Blue Fox vil opgraderingen betyde, at klubben kan rykke til et helt nyt niveau, når det gælder oplevelser for publikum og sponsorer.

Sponsorloungen udvides, så der bliver 500 pladser, mod de 200 pladser der er i dag, og bygges med transparente vægge, der giver udsyn til isen.

For publikum vil ombygningen betyde tilskuerpladser hele vejen rundt, Samtidig hæves temperaturen i hallen fra 6 grader til 14-16 grader, så man fremover kan gå til ishockey i Herning i t-shirt.

- Det bliver helt fantastisk at opleve den arena-fornemmelse, der kommer i den nye hal. Det ser jeg virkelig frem til, og det vil hæve stemningen til kampene. Samtidig betyder den nye foyer og de transparente vægge at publikum vil få en oplevelse af meget høj kvalitet, når de går til hockey, siger Torben Skovsgaard.

Isstadion Pressemoede Edit

Billedtekst: Fredag 9.juni kunne Herning Kommune afsløre vinderen af opgaven med at ombygge Herning Isstadion. Det vakte glæde hos de klubber, der bruger stadion til daglig. Fra venstre ses Torben Skovsgaard, direktør Herning Blue Fox, Johs. Poulsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune, Mads Lykke Larsen, formand for Herning Skøjteløber Forening og Michael Mølgaard, formand for Herning Ishockey Klub. 

Stor interesse for Lindbjergskolen

07. juni 2017 - Omkring 200 borgere deltog 6.juni i et informationsmøde om Lindbjergskolen, Hammerum-Gjellerups nye samlingssted.

15.000 kvadratmeter skole, bibliotek og hal skal i 2020 stå klar i Hammerum-Gjellerup.

Når byggeriet af Lindbjergskolen går i gang til efteråret, kan borgerne i Hammerum-Gjellerup se frem til at få et helt nyt samlingssted.

Tirsdag 6.juni var interesserede inviteret til informationsmøde i Hammerum Hallen. Hallen bygges sammen med den nye skole, der også kommer til at rumme et helt nyt bibliotek.

Omkring 200 borgere tog imod invitationen. De kunne derfor høre Jesper Rasmussen fra KPC og Peter Christiansen fra Årstiderne Arkitekter forklare, hvilke tanker der ligger bag det nye skolebyggeri, der opføres som en "mini-by".

Efter en kort velkomst ved udvalgsformændene fra Børne- og Familieudvalget, Dorte West og Kultur- og Fritidsudvalget, Johs. Poulsen tog entreprenør og arkitekt, der i øvrigt stammet fra henholdsvis Gjellerup og Hammerum, over. Bibliotekschef Pernille Schaltz gav herefter en introduktion til tankerne om at gøre det nye bibliotek til en gevinst for hele lokalområdet.

De fremmødte havde efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til det store projekt ved mindre borde, og både spørgelyst og nysgerrighed var stor.

Lindbjergskolen Pop Up3 Edit

Bliv klogere på Lindbjergskolen

30. maj 2017 - 6. juni kan du få meget mere at vide om det store skole-, hal-, og biblioteksbyggeri i Hammerum-Gjellerup

Lige om lidt begynder byggeriet af Lindbjergskolen i Hammerum-Gjellerup.

Er du nysgerrig på, hvad der kommer til at ske med:
Hammerum Hallen? Lindbjergskolen? Hammerum Bibliotek? Kultursalen?Fodboldbanerne? Foreningslivet? Lokalområdet?

Så kan du høre mere om hele projektet, når vi tirsdag 6. juni kl 17.00 - 18.30 inviterer til møde i Hammerum Hallen, Hal 2.

Program:

  • Velkomst v/ formand Børne- & Familieudvalget, Dorte West og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Johs Poulsen.
  • Fælles præsentation af projektet v/KPC, om biblioteket og om idrætslivet.
  • Derefter mulighed for dialog ved cafeborde med hhv. Hammerum. Bibliotek, Hammerum Hallen, Lindbjergskolen, Herning Kommune og KPC.

 Lindbjergskolen Illustration1 Edit

Dobbelt op på gågade-fejring

19. maj 2017 - 2.juni inviterer byens butikker til fejring i Bredgade, hvor den sidste sten nu er lagt – og efter sommerferien, når projektet er helt afsluttet, vil Herning Kommune holde officiel indvielse

Om kort tid er de sidste granit-sten i Hernings gågade lagt.

Det fejrer byens butikker med en stor fest 2. juni, der markerer at den nye gågade har fået sin belægning.

Projektet med at renovere Bredgade fortsætter dog hen over sommeren, hvor de sidste detaljer, som affaldsspande og cykelstativer, bliver monteret, belægningen bliver fuget, så den er plan, og en ny legeplads sættes op.

Når hele projektet er afsluttet, forventeligt i starten af august, vil Herning Kommune efterfølgende invitere til officiel indvielse.

10-årig proces

Det er 10 år siden, der blev udskrevet en konkurrence, med overskriften "Den Levende By", der skulle give Hernings gågade et nyt udseende.

Siden er der sket udskiftning af belægning og inventar som træer, lygtepæle og skraldespande i store dele af Østergade/Bredgade. Den seneste etape har været fornyelsen af den mest centrale strækning, fra Torvet til Poulsens Plads.

Her er nu lagt 5500 kvadratmeter ny belægning (Det svarer til ca. 300.000 sten), mens der under jorden er udskiftet mange, mange kilometer rør til både vand, el, varme og kloak. Samtidig er der lagt en række tomme rør, der kan bruges til fremtidige installationer.

Inden renoveringen af denne etape blev der gennemført et projekt, hvor borgerne kunne komme med ønsker til den nye gågade. "Herning C"-projektet gav i alt fem elementer som alle vil blive en del af det færdige projekt, der indvies senere på året.

Det drejer sig om: Ly & læ, vand, grønt i øjenhøjde, kunst og leg.

I Bryggergade kommer der springvand og legeplads, der begge installeres i løbet af sommeren. (Et midlertidigt legeområde installeres inden 2. juni).

Kunst er integreret via genplacering af nogle af byens kunstværker.

Grønt i øjenhøjde sikres med de nye opholdsøer, der er kombinerede bænke og bede.

Ly & læ-elementet bliver en ny stor offentlig ly & læ-terrasse i Bredgade tæt ved Citypassagen. Da en ejendom i området står overfor en facaderenovering bliver den dog først installeret efterfølgende, da en for stor del af gaden ellers ville være spærret på samme tid.

Kommunale byggegrunde hittede allerede for 1.500 år siden

20. april 2017 -

Hvad sker der forinden der kan bygges et parcelhus i en kommunal udstykning ? 

Når du køber en grund og ønsker at bygge et parcelhus er der sket en hel del inden dette kan lade sig gøre.

Der skal ske byggemodning af grundene, dvs. området skal kloakeres og der skal lægges rør og ledninger ned, således at de kommende købere kan tilslutte sig regn- og spildevandskloak, fjernvarme, el og fiber.

Det er det første der sker inden vi etablerer veje og stier, og som det sidste, når byggerierne er godt i gang og de første beboere er flyttet ind, etablerer vi de grønne fællesarealer.

Det er lovpligtigt at museet  foretager undersøgelser af, hvorvidt der af bopladser, grave og gravpladser m.v. - af hensyn til den arkæologiske kulturarv, og på den vis er med til at afdække endnu et stykke af vores lokale historie.

I forbindelse med Herning Kommunes udbygning af Snejbjerg mod nordvest, hvor kommunen udbyder grunde på Ørskovbakken, er Museum Midtjylland således ude at undersøge området.

Området omkring Ørskovvej i Snejbjerg har været et arkæologisk "hotspot" for Museum Midtjylland i de sidste 9 år. Siden 2008 har museet lavet udgravning og gjort utallige fund af gårde fra jernalderen.

Sporene påviser hele landsbybebyggelser, som består af flere, måske op til 12 gårde, som hver har sin egen indhegning. En sådan indhegning opstår først i denne tid. Det viser os at ejendomsret, ganske som vi kender den - og fremviser den i dag, også gjaldt for 1500 år siden.

Gårdspladsernes størrelse minder også om nutidens grundes størrelse og måske svarer jernalder hegnenes højde også til de bøgehække vi ser på Ørskovbakken i dag. Jernalder gårdenes standardiserede form og deres byggematerialer af træ og ler ser dermed ud til at udgøre de mest markante forskelle til i dag.

Men også funktionen var naturligvis anderledes. Datidens bebyggelse var ikke kun huse til beboelse, men gårde der rummede flere generationer samt deres husdyr, lader, redskaber og alt den slags.

Området der i dag udgraves på grund af etablering af parcelhuskvarteret har altså allerede for ca. 1500 år siden været populært og endda til boliger af lignende størrelse.

Her kan man da tale om at der bygges på traditioner.

Den igangværende etape af undersøgelserne i området forventes afsluttet i løbet af maj måned '17, hvorefter Museum Midtjylland får travlt med at bearbejde fundene og de mange resultater.

Klargøringen af de nye grunde vil herefter fortsætte, så de er klar til overtagelse den 1. august. 

Hvad sker der forinden der kan bygges et parcelhus i en kommunal udstykning ? 

Når du køber en grund og ønsker at bygge et parcelhus er der sket en hel del inden dette kan lade sig gøre.

Der skal ske byggemodning af grundene, dvs. området skal kloakeres og der skal lægges rør og ledninger ned, således at de kommende købere kan tilslutte sig regn- og spildevandskloak, fjernvarme, el og fiber.

Det er det første der sker inden vi etablerer veje og stier, og som det sidste, når byggerierne er godt i gang og de første beboere er flyttet ind, etablerer vi de grønne fællesarealer.

Det er lovpligtigt at museet  foretager undersøgelser af, hvorvidt der af bopladser, grave og gravpladser m.v. - af hensyn til den arkæologiske kulturarv, og på den vis er med til at afdække endnu et stykke af vores lokale historie.

I forbindelse med Herning Kommunes udbygning af Snejbjerg mod nordvest, hvor kommunen udbyder grunde på Ørskovbakken, er Museum Midtjylland således ude at undersøge området.

Området omkring Ørskovvej i Snejbjerg har været et arkæologisk "hotspot" for Museum Midtjylland i de sidste 9 år. Siden 2008 har museet lavet udgravning og gjort utallige fund af gårde fra jernalderen.

Sporene påviser hele landsbybebyggelser, som består af flere, måske op til 12 gårde, som hver har sin egen indhegning. En sådan indhegning opstår først i denne tid. Det viser os at ejendomsret, ganske som vi kender den - og fremviser den i dag, også gjaldt for 1500 år siden.

Gårdspladsernes størrelse minder også om nutidens grundes størrelse og måske svarer jernalder hegnenes højde også til de bøgehække vi ser på Ørskovbakken i dag. Jernalder gårdenes standardiserede form og deres byggematerialer af træ og ler ser dermed ud til at udgøre de mest markante forskelle til i dag.

Men også funktionen var naturligvis anderledes. Datidens bebyggelse var ikke kun huse til beboelse, men gårde der rummede flere generationer samt deres husdyr, lader, redskaber og alt den slags.

Området der i dag udgraves på grund af etablering af parcelhuskvarteret har altså allerede for ca. 1500 år siden været populært og endda til boliger af lignende størrelse.

Her kan man da tale om at der bygges på traditioner.

Den igangværende etape af undersøgelserne i området forventes afsluttet i løbet af maj måned '17, hvorefter Museum Midtjylland får travlt med at bearbejde fundene og de mange resultater.

Klargøringen af de nye grunde vil herefter fortsætte, så de er klar til overtagelse den 1. august.