Nyt om bolig, byggeri og grundsalg

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om bolig, byggeri og grundsalg.

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Helt ny folkeskole i Hammerum-Gjellerup skal bygges af KPC

24. februar 2017 - Lindbjergskolen, der skal stå i klar i Hammerum-Gjellerup ved Herning i starten af 2020, skal bygges af konsortium med KPC Herning, Årstiderne Arkitekter, Mutopia, Autens og Sweco

Lindbjergskolen Illustration3 Edit

En helt ny og moderne folkeskole vil i 2020 åbne dørene i Hammerum-Gjellerup ved Herning.

I denne uge er der fundet en vinder af konkurrencen om at bygge skolen, der er døbt Lindbjergskolen, og samlet set vil koste i omegnen af 200 millioner kroner.

Efter vurdering af fem projektforslag er valget faldet på, at Lindbjergskolen skal bygges af KPC Herning, der har lavet et projekt i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, design- og indretningsfirmaet Mutopia, konsulentfirmaet Autens og rådgivningsfirmaet Sweco.

- Vi får med vinderprojektet en helt fantastisk og topmoderne folkeskole, der vil blive en rigtig god ramme om skoledagen for generationer af elever i mange, mange år. En skole der vil pirre børns nysgerrighed, og vise vejen for mange andre skoler. Med vinderprojektet får vi samtidig rigtig meget for pengene, vi får en skole i lækre og holdbare materialer, og vi får en energivenlig skole, siger en begejstret Dorte West, formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune, og medlem af dommerkomiteen.

Et samlingssted for alle

Lindbjergskolen bygges sammen med Hammerum Hallen, og samtidig vil et helt nyt bibliotek til lokalområdet blive en integreret del af byggeriet.

Dermed vil den nye bygning komme til at summe af liv hele dagen, og blive det nye naturlige midtpunkt for både børn, unge, familier og ældre i hele Hammerum-Gjellerup.

Det glæder formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune, Johs. Poulsen, der også sad i dommerkomiteen.

- Vinderprojektet har virkeligt formået at integrere de mange forskellige funktioner på en måde, hvor det bliver en gevinst for alle, og vil løfte den samlede oplevelse af skolen til helt nye højder. Samtidig er der tænkt mange spændende tanker om, hvordan facader, tage og den omkringliggende natur kan bruges til at skabe et indbydende byggeri, siger Johs. Poulsen.

Fakta:

Første spadestik til Lindbjergskolen bliver taget i efteråret 2017. Skolen skal stå klar til at modtage cirka 1000 børn og 100 medarbejdere i starten af 2020.

Byggeriet skal, udover en ny, moderne folkeskole rumme et nyt bibliotek for hele lokalområdet. Samtidig bygges Lindbjergskolen sammen med Hammerum-Hallen, og derved skabes et nyt kultur- og aktivitetshus, der bliver et naturligt mødested for folk i alle aldre i hele Hammerum-Gjellerup-området.

Byggeriet er på cirka 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 m2 brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler.

Lindbjergskolen vil blive indrettet som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum, og der etableres et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

Udendørs-områderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

Den nye skole erstatter de to eksisterende folkeskoler Hammerum Skole og Gjellerupskolen.

Udbud af storparcel, Løvbakkevej/Gullestrupvej

04. januar 2017 - Udbud af storparcel, beliggende Løvbakkevej/Gullestrupvej, Herning.

Herning Kommune sender nu et areal ved Løvbakkevej/Gullestrupvej, Herning i udbud. 

Grundarealet, der er omfattet af lokalplan 15.C2.2, vedtaget af Herning Byråd den 17. maj 16, sælges som byggefelter dels til boligbyggeri og dels til centerbyggeri.

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på 175 kr. pr. m2. Prisen er incl. moms. En byder må således frit afgive et fast bud, som både kan være over og under den vejledende pris. 

Salget deles op således, at der kan bydes på delområde I, der må anvendes til centerformål og således der kan bydes på delområde II, der må anvendes til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Delområde I er på ca. 3.700 m2 og delområde II er på ca. 19.000 m2.

Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende faste indretninger, træer og beplantninger m.m.

Du kan få sendt udbudsmaterialet, herunder tilbudsskema, ved at henvende dig til Clausen-erhverv.dk, tlf. 30 56 56 06.

Hvis du vil give et bud på arealet eller en af delområderne, skal speciel blanket udfyldes og afleveres i lukket kuvert til Clausen-erhverv.dk, Klokkevænget 34, 7400 Herning, senest tirsdag den 31. januar 2017.

Efter lov om offentlige udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Se udbudsvilkår for Løvbakkevej/Gullestrupvej.

Udbud af ejendom, Helligsøvej 2B, C og D, Hurup, Thy

04. januar 2017 - Udbud af ejendom, Helligsøvej 2B, C og D, Hurup, Thy. Ejendommene har tidligere været anvendt som lejrskole af Herning Kommune.

Ejendommene, der er sammenbygget og kan fungere uafhængigt af hinanden har tidligere været anvendt som lejrskole af Herning Kommune, der også har haft ejendommene udlejet.

Ejendommene er beliggende Helligsøvej 2 B, C og D, 7760 Hurup, i et sommerhusområde i Thy.

Helligsøvej 2 B har et grundareal på 4.815 m2 og et boligareal på 76 m2. Helligsøvej 2 C har et grundareal på 3.422 m2 og et boligareal på 126 m2. Helligsøvej 2 D har et grundareal på 7.814 m2 og et boligareal på 108 m2. Ejendommen har været i brug i sommeren 2016.

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på 1.300.000 kr. En byder må således frit afgive et fast bud, som både kan være over og under den vejledende pris.

Salget sker efter Bekendtgørelsen om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne bud.

Kontakt ejendomsmægler Torben Clausen, torben@clausen-erhverv.dk, tlf. 30565606, for yderligere information, tilbud eller besigtigelse.

Tilbud skal afgives til clausen-erhverv.dk, Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning, torben@clausen-erhverv.dk på speciel blanket i lukket kuvert, senest den 31. januar 2017. Blanketten kan rekvireres hos clausen-erhverv.dk

Se udbudsvilkår Helligsøvej, Hurup

 

 

Herning hædrer ny skole og ungdomsboliger

Den nye skole i Snejbjerg og 98 ungdomsboliger i tidligere plejehjem hædres med årets bygningspræmieringspris på Arkitekturens Dag

Et slidt plejehjem er blevet til 98 moderne studieboliger i centrum af Herning - og i Snejbjerg er der skabt en helt ny skole, indrettet til moderne undervisning.

De to projekter blev mandag hædret på Herning Rådhus, da borgmester Lars Krarup uddelte Herning Byråds Bygningspræmieringspris.

- Hvert år håber vi, at de rammer vi fra kommunen skaber, bliver udfyldt af dygtige private aktører der bygger nyt i høj kvalitet, og vi er ikke blevet skuffede i vores forventninger de seneste år. Igen i år har der været mange virkeligt kvalificerede byggeriet at vælge imellem, siger Lars Krarup.

De to vinderprojekter blev henholdsvis Snejbjerg Skole, som arkitektfirmaet Kjaer & Richter har tegnet for Herning Kommune samt Boligselskabet Fruehøjgaards ombygning af et plejehjem i Nørregade 9 til 98 moderne ungdomsboliger, tegnet af Årstiderne Arkitekter.

Det er 25. gang Herning Kommune uddeler priser for godt byggeri, og blandt bygherrer og arkitekter er det værdsat, at kvalitet bliver anerkendt.

- Vi er meget glade for at få sådan en pris. Vi synes selv, der har været meget spændende at skabe nyt liv i gamle bygninger, og det er blevet rigtig godt. Det betyder meget, at det også bliver anerkendt af andre. Vi har også planlagt, at det skal fejres i eftermiddag blandt alle medarbejdere, siger Birgitte Juhl, direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard.

Hanne Pedersen, arkitekt ved Kjaer & Richter, er enig.

- Det er altid dejligt at vinde en pris. Ved Snejbjerg Skole havde Herning Kommune lavet et meget gennemtænkt program, og jeg synes det er lykkedes at integrere programmets intention om bevægelse og multifunktionalitet i projektet, så det fremstår integreret med bygninger og udearealer, lyder det fra Hanne Pedersen.

Ud over de to priser valgte Præmieringsudvalget at give hædrende omtale til et villabyggeri i Lind, hvor arkitekt Ole Langhoff Jensen har tegnet et nyt hus til Pia og Jesper Dahl Sommer.

Vinder-projekter:

Af de fem nominerede blev to projekter valgt som vindere. De to projekter modtager et diplom samt en bronzeplade, der kan sættes op på byggeriet.

Ungdomsboliger i Nørregade 9, Herning.

Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter.

Begrundelse fra Præmieringsudvalget: "Prisen gives for en differentieret om- og nybygning af et tidligere plejehjem til 98 nye ungdomsboliger. Ombygningen er lavet med stor fokus på variation i lejlighedstyperne med spændende og anderledes rumligheder. Projektet er et meget vellykket eksempel på transformation af ældre bygninger i kombination med nybyggeri og inspirerende fællesarealer"

Snejbjerg Skole

Bygherre: Herning Kommune. Arkitekt: Kjaer & Richter.

Begrundelse fra Præmieringsudvalget: "Prisen tildeles et overbevisende projekt, som tilpasser sig landskabet samt binder mange forskellige bygninger sammen til en helhed. Bygningskroppene skaber spændende rum mellem sig, som inspirerer til leg og læring samt fungerer som indgange til de forskellige skoleafsnit. Skolens placering mellem by og landskab giver byggeriet et dynamisk og varieret udtryk, når man bevæger sig rundt i området".

Villa-påskønnelse

Ud over de to vindere blev der i år uddelt en påskønnelsespris, der består af et diplom. Prisen går til et villabyggeri på adressen Fejerskovparken 131 i Lind.
Bygherrer er Pia og Jesper Dahl Sommer. Arkitekt: Ole Langhoff Jensen.

Begrundelse fra Præmieringsudvalget: "Påskønnelsesprisen gives for en gennemført villa, som skiller sig ud og introducerer en ny materialeholdning til villakvarteret. Huset har en overbevisende disponering og fremstår lys og åben med mange gennemtænkte løsninger samt integrering af energirigtige tiltag".

Herning Kommune sælger ni udlejnings-ejendomme

01. november 2016 - Det er ikke en kommunal kerneopgave at leje boliger ud, mener Økonomi- og Erhvervsudvalget, der nu vil forsøge at sælge ni ejendomme med i alt 44 lejemål

Ni af Herning Kommunes udlejningsejendomme, med i alt 44 lejemål, vil snart blive sat til salg.

Beslutningen om at sælge de ni ejendomme er taget, efter at byrådet i maj bad om en grundig vurdering af alle kommunalt ejede udlejningsejendomme. 

Når Herning Kommune vælger at sælge de udvalgte ejendomme, skyldes det, at rollen som udlejer og vicevært i boligejendomme ikke er en, som Herning Byråd anser for afgørende for den kommunale drift.

- Tendensen på tværs af kommuner er at udlicitere en række forskellige opgaver. I Herning Kommune har vi valgt at være lidt tilbageholdende med at konkurrence-udsætte de helt borgernære opgaver, eksempelvis madlavning og rengøring. Til gengæld mener vi så ikke, at det er kommunal kernevelfærd at udleje og vedligeholde boliger. Vi vil hellere udlicitere her, end på så mange andre områder, siger borgmester Lars Krarup.

Herning Kommune vil fortsat have anvisningsret til en lang række almene boliger, der kan dække kommunens behov for billige boliger til borgere i vanskelige situationer.

De nuværende lejere beholder deres nuværende lejekontrakter, selv om ejendommene skifter ejer, og de er fortsat beskyttet af lejeloven.

Indtægterne fra salget af ejendommene vil gå i kommunekassen. En foreløbig vurdering af ejendommene, inden mægler har været indenfor, anslår de forventede salgsindtægter til 13-16 millioner kroner.

Fakta:

Herning Kommune ejer en række boligejendomme. Byrådet aftalte i april 2016, at det skulle undersøges, om der var mulighed for at sælge nogle af ejendommene.

Forvaltningen har nu, i samarbejde med en ekstern ejendomsmægler, gennemgået samtlige ejendomme. Økonomi- og erhvervsudvalget har besluttet at forsøge at sælge i alt 9 ejendomme.

Lejerne i ejendommene er i denne uge blevet informeret om planerne. Lejerne vil efter et salg fortsætte med deres nuværende lejekontrakter, blot med ny udlejer.

De valgte ejendomme vil blive solgt ad to omgange. Første del omfatter disse syv ejendomme i Herning by:
Korsørvej 29 (12 lejemål).
Bethaniagade 19-23 / Smallegade 15 (7 lejemål).
Bethaniagade 35 / Herninglund 2-4 (4 lejemål).
Dalgasgade 14 (4 lejemål).
Ringstedvej 9 (4 lejemål).
Bethaniagade 11 (1 lejemål).
Næsholtvej 8, Gødstrup (1 lejemål).

Anden del omfatter to ejendomme i andre byer:
Nørrevang 39/Præstegårdsvej 20, Sunds (10 lejemål).
Hodsagervej 33C, Simmelkær (1 lejemål).