Nyt om bolig, byggeri og grundsalg

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om bolig, byggeri og grundsalg.

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Dobbelt op på gågade-fejring

19. maj 2017 - 2.juni inviterer byens butikker til fejring i Bredgade, hvor den sidste sten nu er lagt – og efter sommerferien, når projektet er helt afsluttet, vil Herning Kommune holde officiel indvielse

Om kort tid er de sidste granit-sten i Hernings gågade lagt.

Det fejrer byens butikker med en stor fest 2. juni, der markerer at den nye gågade har fået sin belægning.

Projektet med at renovere Bredgade fortsætter dog hen over sommeren, hvor de sidste detaljer, som affaldsspande og cykelstativer, bliver monteret, belægningen bliver fuget, så den er plan, og en ny legeplads sættes op.

Når hele projektet er afsluttet, forventeligt i starten af august, vil Herning Kommune efterfølgende invitere til officiel indvielse.

10-årig proces

Det er 10 år siden, der blev udskrevet en konkurrence, med overskriften "Den Levende By", der skulle give Hernings gågade et nyt udseende.

Siden er der sket udskiftning af belægning og inventar som træer, lygtepæle og skraldespande i store dele af Østergade/Bredgade. Den seneste etape har været fornyelsen af den mest centrale strækning, fra Torvet til Poulsens Plads.

Her er nu lagt 5500 kvadratmeter ny belægning (Det svarer til ca. 300.000 sten), mens der under jorden er udskiftet mange, mange kilometer rør til både vand, el, varme og kloak. Samtidig er der lagt en række tomme rør, der kan bruges til fremtidige installationer.

Inden renoveringen af denne etape blev der gennemført et projekt, hvor borgerne kunne komme med ønsker til den nye gågade. "Herning C"-projektet gav i alt fem elementer som alle vil blive en del af det færdige projekt, der indvies senere på året.

Det drejer sig om: Ly & læ, vand, grønt i øjenhøjde, kunst og leg.

I Bryggergade kommer der springvand og legeplads, der begge installeres i løbet af sommeren. (Et midlertidigt legeområde installeres inden 2. juni).

Kunst er integreret via genplacering af nogle af byens kunstværker.

Grønt i øjenhøjde sikres med de nye opholdsøer, der er kombinerede bænke og bede.

Ly & læ-elementet bliver en ny stor offentlig ly & læ-terrasse i Bredgade tæt ved Citypassagen. Da en ejendom i området står overfor en facaderenovering bliver den dog først installeret efterfølgende, da en for stor del af gaden ellers ville være spærret på samme tid.

Udbud af Nørrevænget 4, Vildbjerg

15. maj 2017 - Udbud af ejendommen Nørrevænget 4, Vildbjerg

Herning Kommune udbyder i dag ejendommen Nørrevænget 4, Vildbjerg.

Bygning 1 er registreret som boligbygning til døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) og er opført i 1998 og om-/tilbygget i 2012. Det bebyggede areal er angivet til 1.229 m2 fordel på 1.169 m2 boligareal, 30 m2 carport og 30 m2 udhus.

Bygning 2 er registreret som udhus og har et bebygget areal på 25 m2 og er opført i 2002.

Tilbuddet skal være på Sekretariatet, lokale A1.36, Rådhuset, senest tirsdag den 30. maj 2017, kl. 12.00.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Grundsalgskontoret, tlf. 9628 2323.

Salget sker efter Bekendtgørelsen om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Læs udbudsvilkår samt bilag.

Kommunale byggegrunde hittede allerede for 1.500 år siden

20. april 2017 -

Hvad sker der forinden der kan bygges et parcelhus i en kommunal udstykning ? 

Når du køber en grund og ønsker at bygge et parcelhus er der sket en hel del inden dette kan lade sig gøre.

Der skal ske byggemodning af grundene, dvs. området skal kloakeres og der skal lægges rør og ledninger ned, således at de kommende købere kan tilslutte sig regn- og spildevandskloak, fjernvarme, el og fiber.

Det er det første der sker inden vi etablerer veje og stier, og som det sidste, når byggerierne er godt i gang og de første beboere er flyttet ind, etablerer vi de grønne fællesarealer.

Det er lovpligtigt at museet  foretager undersøgelser af, hvorvidt der af bopladser, grave og gravpladser m.v. - af hensyn til den arkæologiske kulturarv, og på den vis er med til at afdække endnu et stykke af vores lokale historie.

I forbindelse med Herning Kommunes udbygning af Snejbjerg mod nordvest, hvor kommunen udbyder grunde på Ørskovbakken, er Museum Midtjylland således ude at undersøge området.

Området omkring Ørskovvej i Snejbjerg har været et arkæologisk "hotspot" for Museum Midtjylland i de sidste 9 år. Siden 2008 har museet lavet udgravning og gjort utallige fund af gårde fra jernalderen.

Sporene påviser hele landsbybebyggelser, som består af flere, måske op til 12 gårde, som hver har sin egen indhegning. En sådan indhegning opstår først i denne tid. Det viser os at ejendomsret, ganske som vi kender den - og fremviser den i dag, også gjaldt for 1500 år siden.

Gårdspladsernes størrelse minder også om nutidens grundes størrelse og måske svarer jernalder hegnenes højde også til de bøgehække vi ser på Ørskovbakken i dag. Jernalder gårdenes standardiserede form og deres byggematerialer af træ og ler ser dermed ud til at udgøre de mest markante forskelle til i dag.

Men også funktionen var naturligvis anderledes. Datidens bebyggelse var ikke kun huse til beboelse, men gårde der rummede flere generationer samt deres husdyr, lader, redskaber og alt den slags.

Området der i dag udgraves på grund af etablering af parcelhuskvarteret har altså allerede for ca. 1500 år siden været populært og endda til boliger af lignende størrelse.

Her kan man da tale om at der bygges på traditioner.

Den igangværende etape af undersøgelserne i området forventes afsluttet i løbet af maj måned '17, hvorefter Museum Midtjylland får travlt med at bearbejde fundene og de mange resultater.

Klargøringen af de nye grunde vil herefter fortsætte, så de er klar til overtagelse den 1. august. 

Hvad sker der forinden der kan bygges et parcelhus i en kommunal udstykning ? 

Når du køber en grund og ønsker at bygge et parcelhus er der sket en hel del inden dette kan lade sig gøre.

Der skal ske byggemodning af grundene, dvs. området skal kloakeres og der skal lægges rør og ledninger ned, således at de kommende købere kan tilslutte sig regn- og spildevandskloak, fjernvarme, el og fiber.

Det er det første der sker inden vi etablerer veje og stier, og som det sidste, når byggerierne er godt i gang og de første beboere er flyttet ind, etablerer vi de grønne fællesarealer.

Det er lovpligtigt at museet  foretager undersøgelser af, hvorvidt der af bopladser, grave og gravpladser m.v. - af hensyn til den arkæologiske kulturarv, og på den vis er med til at afdække endnu et stykke af vores lokale historie.

I forbindelse med Herning Kommunes udbygning af Snejbjerg mod nordvest, hvor kommunen udbyder grunde på Ørskovbakken, er Museum Midtjylland således ude at undersøge området.

Området omkring Ørskovvej i Snejbjerg har været et arkæologisk "hotspot" for Museum Midtjylland i de sidste 9 år. Siden 2008 har museet lavet udgravning og gjort utallige fund af gårde fra jernalderen.

Sporene påviser hele landsbybebyggelser, som består af flere, måske op til 12 gårde, som hver har sin egen indhegning. En sådan indhegning opstår først i denne tid. Det viser os at ejendomsret, ganske som vi kender den - og fremviser den i dag, også gjaldt for 1500 år siden.

Gårdspladsernes størrelse minder også om nutidens grundes størrelse og måske svarer jernalder hegnenes højde også til de bøgehække vi ser på Ørskovbakken i dag. Jernalder gårdenes standardiserede form og deres byggematerialer af træ og ler ser dermed ud til at udgøre de mest markante forskelle til i dag.

Men også funktionen var naturligvis anderledes. Datidens bebyggelse var ikke kun huse til beboelse, men gårde der rummede flere generationer samt deres husdyr, lader, redskaber og alt den slags.

Området der i dag udgraves på grund af etablering af parcelhuskvarteret har altså allerede for ca. 1500 år siden været populært og endda til boliger af lignende størrelse.

Her kan man da tale om at der bygges på traditioner.

Den igangværende etape af undersøgelserne i området forventes afsluttet i løbet af maj måned '17, hvorefter Museum Midtjylland får travlt med at bearbejde fundene og de mange resultater.

Klargøringen af de nye grunde vil herefter fortsætte, så de er klar til overtagelse den 1. august. 

Region Midtjylland sælger sygehus til Herning Kommune

07. april 2017 - Herning Kommune har med en stor ejendomshandel netop sikret, at helhedsplanen for den nye bydel Herning+ kan realiseres.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) og borgmester Lars Krarup (V) har fredag 7. april på et pressemøde på Regionshospitalet Herning offentliggjort, at Region Midtjylland sælger hospitalsmatriklen i Herning til Herning Kommune for 136 mio. kr.

Med ejendomshandlen baner Herning Kommune vejen for at realisere helhedsplanen Herning+, der over en årrække forvandler hospitalsområdet til en spændende ny bydel med uddannelsesinstitutioner, boliger, byliv og grønne gader. Hospitalsområdet overdrages, når Regionshospitalet Herning flytter til nybyggeriet DNV-Gødstrup i 2020.

- Jeg er meget tilfreds med, at regionen har kunnet sælge hele hospitalet på én gang. Og det tilmed til en pris, der passer med forventningerne, så vi kan realisere et nyt, stort og ambitiøst hospital i Gødstrup. Herning Kommune har spændende visioner for at bevare området som en vigtig og aktiv del af byen, siger Bent Hansen, Region Midtjylland.

Region Midtjylland og Herning Kommune er begge tilfredse med forløbet af forhandlingerne. Især sætter regionen pris på, at den kan leje Onkologihuset, så stråleterapien kan fortsætte på stedet i en overgangsperiode.

- Med denne aftale er det Herning Kommune selv, der har ansvaret og muligheden for at udvikle det 100.000 kvadratmeter store område. Det er positivt, spændende og en helt unik mulighed for at udvikle byen, som oplever en betydelig befolkningstilvækst. Samtidig påtager vi os selv ansvaret for, at området ikke kommer til at ligge uvirksomt hen, og det er jeg meget tilfreds med, siger Lars Krarup, (V), borgmester i Herning Kommune.

Herning+ åbner for nye offentlige institutioner, kulturtilbud og boliger centralt i Herning.

Området har stor værdi som del af midtbyen og fortæller sammen med sine nære omgivelser om Herning bys udvikling og hospitalets rolle i byen, fra det blev anlagt i 1910 i udkanten af byen til i dag.

Fakta

Region Midtjylland sælger hele Regionshospitalet Herning til Herning Kommune.

Hospitalsmatriklen omfatter:

Grund: 100.698 kvadratmeter.
Bygninger: 99.135 kvadratmeter inklusive kældre.
Pris: 136 mio. kr.
Overtagelse: 2020 - i takt med udflytningen til DNV Gødstrup.
Hospitalets ældste bygning er opført i 1909.
Hospitalet er udbygget i flere omgange i bl.a. 1919-1923, 1935-1939, 1949, 1958-1962, 1971, 1985, 2003-2007, og senest med Onkologihuset i 2009-2010. 

 

Udbud af 10 parcelhusgrunde, Ørskovbakken

06. april 2017 - Udbud af 10 parcelhusgrunde, beliggende Ørskovbakken, etape 4½

Hening Kommune udbyder en storparcel, bestående af 8 parcelhusgrunde, beliggende Ørskovbakken, etape IV, Snejbjerg.

Boligområdet Ørskovbakken findes i den nordvestlige del af Snejbjerg. I Snejbjerg findes fine naturområder, både i og omkring byen, bl. Gødstrup Sø, Haunstrup Brunkulslejer samt en række mindre anlæg og grønne opholdsarealer. Tillige ligger parcelhuskvarteret tæt på det nye regionshospital i Gødstrup.

Der er et aktivt fritidsliv med gode sportsfaciliteter. Herunder findes 2 skoler og en række institutioner for alle aldersgrupper. Boligområdet Ørskovbakken er placeret tæt ved Engbjergskolen, som er den ene af byens to skoler.

Udbudsmaterialet fåes ved henvendelse til Sekretariatet, Rådhuset, tlf. 96 28 23 23.

Tilbudsskemaet skal være Sekretariatet i hænde senest torsdag, den 8. juni 2017, kl 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Læs mere om grundene