Nyt om bolig, byggeri og grundsalg

Her finder du en oversigt over de seneste nyheder om bolig, byggeri og grundsalg.

Du finder en samlet oversigt over nyheder i vores nyhedsarkiv.

Udbud af 7 ejendomme i Herning

05. januar 2017 - Udbud af 7 ejendomme i Herning

Herning Kommune udbyder 7 ejendomme i Herning til salg.

Salget sker gennem Nybolig Erhverv, Dalgas Plads 6, Herning, nyboligerhverv.dk/herning, tlf. 70 25 40 52, der kan kontaktes for yderligere information omkring udbudsmaterialet, tilbud og for en besigtigelse af ejendommene. 

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne tilbud.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tilbud skal afgives på særlig tilbudsformular som skal returneres til Nybolig Erhverv Midtjylland I/S, Dalgas Plads 6, 1, 7400 Herning, mrk. tilbud samt hvilken ejendom.

Tilbuddet skal været modtaget hos Nybolig Erhverv senest torsdag den 9. februar 2017, kl. 16.00.

Læs udbudsvilkårene for ejendommene

Udbud af storparcel, Løvbakkevej/Gullestrupvej

04. januar 2017 - Udbud af storparcel, beliggende Løvbakkevej/Gullestrupvej, Herning.

Herning Kommune sender nu et areal ved Løvbakkevej/Gullestrupvej, Herning i udbud. 

Grundarealet, der er omfattet af lokalplan 15.C2.2, vedtaget af Herning Byråd den 17. maj 16, sælges som byggefelter dels til boligbyggeri og dels til centerbyggeri.

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på 175 kr. pr. m2. Prisen er incl. moms. En byder må således frit afgive et fast bud, som både kan være over og under den vejledende pris. 

Salget deles op således, at der kan bydes på delområde I, der må anvendes til centerformål og således der kan bydes på delområde II, der må anvendes til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Delområde I er på ca. 3.700 m2 og delområde II er på ca. 19.000 m2.

Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende faste indretninger, træer og beplantninger m.m.

Du kan få sendt udbudsmaterialet, herunder tilbudsskema, ved at henvende dig til Clausen-erhverv.dk, tlf. 30 56 56 06.

Hvis du vil give et bud på arealet eller en af delområderne, skal speciel blanket udfyldes og afleveres i lukket kuvert til Clausen-erhverv.dk, Klokkevænget 34, 7400 Herning, senest tirsdag den 31. januar 2017.

Efter lov om offentlige udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Se udbudsvilkår for Løvbakkevej/Gullestrupvej.

Udbud af ejendom, Helligsøvej 2B, C og D, Hurup, Thy

04. januar 2017 - Udbud af ejendom, Helligsøvej 2B, C og D, Hurup, Thy. Ejendommene har tidligere været anvendt som lejrskole af Herning Kommune.

Ejendommene, der er sammenbygget og kan fungere uafhængigt af hinanden har tidligere været anvendt som lejrskole af Herning Kommune, der også har haft ejendommene udlejet.

Ejendommene er beliggende Helligsøvej 2 B, C og D, 7760 Hurup, i et sommerhusområde i Thy.

Helligsøvej 2 B har et grundareal på 4.815 m2 og et boligareal på 76 m2. Helligsøvej 2 C har et grundareal på 3.422 m2 og et boligareal på 126 m2. Helligsøvej 2 D har et grundareal på 7.814 m2 og et boligareal på 108 m2. Ejendommen har været i brug i sommeren 2016.

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på 1.300.000 kr. En byder må således frit afgive et fast bud, som både kan være over og under den vejledende pris.

Salget sker efter Bekendtgørelsen om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne bud.

Kontakt ejendomsmægler Torben Clausen, torben@clausen-erhverv.dk, tlf. 30565606, for yderligere information, tilbud eller besigtigelse.

Tilbud skal afgives til clausen-erhverv.dk, Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning, torben@clausen-erhverv.dk på speciel blanket i lukket kuvert, senest den 31. januar 2017. Blanketten kan rekvireres hos clausen-erhverv.dk

Se udbudsvilkår Helligsøvej, Hurup

 

 

Udbud af Claudisvej 9, Ikast

04. januar 2017 - Ejendommen Claudisvej 9, Ikast udbydes til salg. Ejendommen har været i brug indtil 1. juli 16 og har muligheder både som bolig og som erhvervsejendom.

Claudisvej 9, Ikast udbydes til salg. Ejendommen ligger i et ældre fuldt udbygget villakvarter, tæt på idrætsanlæg, indkøbsmuligheder og stationen og har tidligere været anvendt som institution af Herning Kommune.

Ejendommen er fra 1950 med et samlet boligareal på 455 m2, fordelt med et kælderareal på 205 m2, stuetage på 188 m2 samt udnyttet tagetage på 62 m. Grundarealet udgør 689 m2.

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på 1.800.000 kr. En byder må således frit afgive et fast bud, som både kan være over og under den vejledende pris.

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder også retten til at kassere samtlige indkomne tilbud.

Ejendomsmægler Torben Clausen, clausen-erhverv.dk, tlf. 30 56 56 06 kan kontaktes for yderligere information omkring udbudsmaterialet, tilbud og for en besigtigelse af ejendommen.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tilbud skal afgives til clausen-erhverv.dk, Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning, torben@clausen-erhverv.dk på speciel blanket i lukket kuvert, senest den 31. januar 2017.

Se udbudsvilkår Claudisvej, Ikast

 

Herning hædrer ny skole og ungdomsboliger

Den nye skole i Snejbjerg og 98 ungdomsboliger i tidligere plejehjem hædres med årets bygningspræmieringspris på Arkitekturens Dag

Et slidt plejehjem er blevet til 98 moderne studieboliger i centrum af Herning - og i Snejbjerg er der skabt en helt ny skole, indrettet til moderne undervisning.

De to projekter blev mandag hædret på Herning Rådhus, da borgmester Lars Krarup uddelte Herning Byråds Bygningspræmieringspris.

- Hvert år håber vi, at de rammer vi fra kommunen skaber, bliver udfyldt af dygtige private aktører der bygger nyt i høj kvalitet, og vi er ikke blevet skuffede i vores forventninger de seneste år. Igen i år har der været mange virkeligt kvalificerede byggeriet at vælge imellem, siger Lars Krarup.

De to vinderprojekter blev henholdsvis Snejbjerg Skole, som arkitektfirmaet Kjaer & Richter har tegnet for Herning Kommune samt Boligselskabet Fruehøjgaards ombygning af et plejehjem i Nørregade 9 til 98 moderne ungdomsboliger, tegnet af Årstiderne Arkitekter.

Det er 25. gang Herning Kommune uddeler priser for godt byggeri, og blandt bygherrer og arkitekter er det værdsat, at kvalitet bliver anerkendt.

- Vi er meget glade for at få sådan en pris. Vi synes selv, der har været meget spændende at skabe nyt liv i gamle bygninger, og det er blevet rigtig godt. Det betyder meget, at det også bliver anerkendt af andre. Vi har også planlagt, at det skal fejres i eftermiddag blandt alle medarbejdere, siger Birgitte Juhl, direktør for Boligselskabet Fruehøjgaard.

Hanne Pedersen, arkitekt ved Kjaer & Richter, er enig.

- Det er altid dejligt at vinde en pris. Ved Snejbjerg Skole havde Herning Kommune lavet et meget gennemtænkt program, og jeg synes det er lykkedes at integrere programmets intention om bevægelse og multifunktionalitet i projektet, så det fremstår integreret med bygninger og udearealer, lyder det fra Hanne Pedersen.

Ud over de to priser valgte Præmieringsudvalget at give hædrende omtale til et villabyggeri i Lind, hvor arkitekt Ole Langhoff Jensen har tegnet et nyt hus til Pia og Jesper Dahl Sommer.

Vinder-projekter:

Af de fem nominerede blev to projekter valgt som vindere. De to projekter modtager et diplom samt en bronzeplade, der kan sættes op på byggeriet.

Ungdomsboliger i Nørregade 9, Herning.

Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter.

Begrundelse fra Præmieringsudvalget: "Prisen gives for en differentieret om- og nybygning af et tidligere plejehjem til 98 nye ungdomsboliger. Ombygningen er lavet med stor fokus på variation i lejlighedstyperne med spændende og anderledes rumligheder. Projektet er et meget vellykket eksempel på transformation af ældre bygninger i kombination med nybyggeri og inspirerende fællesarealer"

Snejbjerg Skole

Bygherre: Herning Kommune. Arkitekt: Kjaer & Richter.

Begrundelse fra Præmieringsudvalget: "Prisen tildeles et overbevisende projekt, som tilpasser sig landskabet samt binder mange forskellige bygninger sammen til en helhed. Bygningskroppene skaber spændende rum mellem sig, som inspirerer til leg og læring samt fungerer som indgange til de forskellige skoleafsnit. Skolens placering mellem by og landskab giver byggeriet et dynamisk og varieret udtryk, når man bevæger sig rundt i området".

Villa-påskønnelse

Ud over de to vindere blev der i år uddelt en påskønnelsespris, der består af et diplom. Prisen går til et villabyggeri på adressen Fejerskovparken 131 i Lind.
Bygherrer er Pia og Jesper Dahl Sommer. Arkitekt: Ole Langhoff Jensen.

Begrundelse fra Præmieringsudvalget: "Påskønnelsesprisen gives for en gennemført villa, som skiller sig ud og introducerer en ny materialeholdning til villakvarteret. Huset har en overbevisende disponering og fremstår lys og åben med mange gennemtænkte løsninger samt integrering af energirigtige tiltag".