Håndtering af grundvand ved byggeri og anlæg

Her kan du læse om, hvordan du kommer af med grundvand i forbindelse med et bygge eller anlægsprojekt.

Skal du sænke grundvand mens du udfører bygge- eller anlægsarbejde med videre, så skal du have en tilladelse.

Kommunen giver tilladelsen på baggrund af din ansøgning.
Søg i god tid - mindst 6 uger før ønsket opstart.

Tilladelsen kan bestå af 1 eller 2 dele.

  1. Tilladelse til at nedsive i jorden, udlede grundvand til vandløb eller aflede til kloak gives efter Miljøbeskyttelsesloven. 
  2. Tilladelse til at indvinde grundvand gives efter Vandforsyningsloven.

Tilladelse efter Vandforsyningsloven er ikke nødvendig, hvis disse tre forhold gælder.

  1. Når sænkningen af grundvand højst varer i 2 år.
  2. Når projektet hvert af disse år højst antages at omfatte 100.000 m3 grundvand.
  3. Når der ikke inden for 300 m fra stedet hvor grundvandet pumpes op, findes anlæg til indvinding af grundvand.

Vi har lavet en selvbetjeningsløsning du kan bruge, når du søger om tilladelse. Skemaet omfatter både ansøgning efter Miljøbeskyttelsesloven og efter Vandforsyningsloven.

Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi, om ansøgningen skal behandles efter et eller begge lovområder.

Her kan du hente blanketten til at søge om sænkning af grundvand.

Forurenet grundvand

Tjekliste til at ansøge om bortledning af forurenet grundvand fra projekter, der skal afværge forurening, finder du under "Mere info".

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål omkring ansøgningen, er velkommen til at kontakte os.

Det er en god idé at kontakte os tidligt i forløbet, så du kender de vilkår der bliver stillet til projektet i god tid.

 

Våd byggeplads

Kontaktinfo

Thomas Gad
Geolog, miljømedarbejder inden for grundvand
Byggeri, Jord og Grundvand
Tlf.: 96288065
Send e-mail til bjgtg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.