Bygningspræmiering

Hvert år uddeler kommunen en bygningspræmieringspris til godt og smukt byggeri. Der kan også gives påskønnelsesdiplomer til mindre byggerier. Se de tidligere videre.

Bygningspræmieringsprisen uddeles på Arkitekturens Dag, 1. oktober, og kan gå til byggerier og anlæg i Herning Kommune.

Prisen kan gives til alle typer og størrelser af byggeri og anlæg. Der bliver først og fremmest lagt vægt på, at byggeriet eller anlægget har arkitektonisk kvalitet. Sagt med andre ord skal det være flot og godt lavet samt tilpasset omgivelserne. 

Alle kan indstille bygninger og anlæg til prisen. Det eneste formelle krav er, at byggeriet skal være taget i brug og officielt indviet. 

Prisen er et diplom og en bronzeplakette med inskription. Diplomet går til bygherre og arkitekt, mens bronzeplaketten opsættes på bygningen.

Formålet med prisen er at fremhæve det gode byggeri og det gode eksempel. Gerne sådan, at det smitter af på andre bygherrers lyst til at lave gode og smukke bygninger.

Byrådet og Akademisk Arkitektforening har nedsat et bedømmelsesudvalg, der vurderer alle indkomne forslag.

Tidligere modtagere af bygningspræmieringsprisen
År Modtager
2014 Kræftrådgivningen Herning - Livsrum i Herning, Nexus - Bang & Olufsen Herning og Bjarne Nielsen A/S - Bilhus Herning.
2013 Grøndahlsparken - ny boligetageejendom Grøndahlsvej 25, Herning.
2012 Stjernen, Gilmosevej, Tjørring - nyt anlæg for skole og børneinstitution.
2011 Herningsholm Gymnasium, Lillelundvej 21, bygning 1, Herning og Herning Fodbold Eksperimentarium, Ringkøbingvej 66, Herning.
2010  HEART Herning Museum of Contemporary Art, nyt kunstmuseum i Birk. 
2009  Mediehuset Herning Folkeblad A/S, nybyggeri, ny administrationsbygning Dalgasgade 21 - 25 og ny boligbebyggelse Jordbærmarken 1 - 17. 
2008  Hendricks Industries ApS, ny malerhal, Mørupvej 41 og Boligbebyggelse, Fuglsangnæs 11A-19B.
2007  Bellisvej/Favergårdvej/Kærmindevej, Herning, ny boligbyggeri, og Kvik A/S, Stentoftvej 1, Vildbjerg, ny administrationsbygning samt Vildbjerg Skole, Bjørnekærvej 2, Vildbjerg, nybyggeri.
2006  Herning shipping a/s, Theresavej 1, Herning, til- og ombygning, og Social- og Sundhedsskolen, Gullestrupvej 10, Herning, nybyggeri. 
2005 Ladebygning, Stensbjergvej 25, Lind, nybyggeri og JBS Undertøjet A/S administrationsbygning, Bornholmsvej 1, nybyggeri.
2004 Fødevareregion Herning og Herning Stadion, nybyggerier.
2003 TEKO, nyindretning med bl.a. Poul Gadegaards værker i Angli bygningen, Birk.
2002  ELIA, "Foreningen til Fremme af Opførelsen af Elia".
2001 Gammel gymnastiksal i Bethaniagade, renovering og Ringkjøbing Amts nye kapel ved Herning Centralsygehus.
2000  Hørning Huset ved TEKO i Birk, nybygning, og Det danske Hedeselskab, nyt træhus i Høgild.
1999   
1998  Gullestrup Kirke, nybyggeri, Statens Bilinspektion, om- og tilbygning, og Herning Folkeblad, renovering og udbygning.
1997  Hydro Texaco, Rolighedsvej, om- og tilbygning, og Birk. Centerpark Station, nybyggeri.
1996 BFC-Data, nybyggeri, og Torvet i Herning.
1995 Lind Maskiner, nybyggeri, Textilforum, renovering, og Handels- og Ingeniørhøjskolen, nybyggeri.
1994 Herning Kommunes Genbrugsplads.
1993 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, tilbygning.
1992 Tolstedhaven, boligbyggeri i Gjellerup.
1991 Margrethelyst, renovering af ejendom i Birk.

 

Modtagere af påskønnelsesdiplomer
År Modtager 
2014 -
2013 -
2012 -
2011  Stationsvej 6, Sørvad, renovering
2010 
2009 
2008  Gjellerup Kirkes ny udsmykning og nyt træhus, Agerfeld Gl. skole, Toftevej 15, Vind.
2007  Laksestien 21,Skarrild, Kibæk, nyt fritidshus.
2006  -
2005  Ting- og Arresthus, Østergade 9, Herning, udvendig renovering.
2004  Herning Valgmenigheds kirkerum - renovering og nyindretning, Café Poulsen - om- og tilbygning, og Herning Station syd - nyt trappetårn og ny gangbroforbindelse.
2003  EKO, Birk Centerpark 11, Birk, ombygning.
2002 C. Sanders Aktieselskab for renovering af Herninghus, Ringkjøbing Amt for sygehuset nye forplads ved Gl. Landevej.
2001 Bredgade 37-39, Herning, facaderenovering.
2000  Østergade 47, Herning, renovering.
1999   
1998 Arnborg Borgerforening, Lokalbrugsen Frem, to nye dobbelthuse på Krogvejen 9 og Klit Tekstiltryk, og Pontoppidansvej 2, ombygning. 
1997 Søndergade 18-26, renovering

Kontaktinfo

Lars Ravnemose
Arkitekt / projektleder
Tlf.: 96288544
Send e-mail til bekle@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.