Regler for telte, campingpladser og lignende

Her kan du læse, hvad du skal gøre, før du stiller midlertidige telte, campingpladser, salgsboder eller lignende op.

Det er kommunen, der sagsbehandler og godkender opstilling af forsamlingstelte, midlertidige konstruktioner og campingpladser samt salgsboder.

Hvis du arrangerer en byfest, et kræmmermarked og andet tilsvarende, skal du sende en ansøgning og/eller informationer til kommunens byggemyndigheden.

Nogle opstillinger kræver en tilladelse, mens du blot skal orientere om andre.

Her på siden har vi beskrevet, hvornår du skal gøre hvad.

De tidligere regler for indretning af telte, campingpladser og salgsarealer er nu blevet til en vejledning.

Det betyder, at telte og pladser kan indrettes på anden måde end beskrevet i vejledningen. Hvis du gør det, skal du lave en redegørelse for brandsikkerheden.

Vi vil derfor anbefale, at du indretter dig efter vejledningen, da denne så er dokumentation for, at brandsikkerheden på arrangementet er i orden.

Læs vejledningen for opstilling af telte og andre konstruktioner samt indretning af midlertidige campingpladser og salgsområder. 

For forsamlingstelte

Hvis teltet du opstiller er over 50 m², og det ikke er certificeret, så skal du søge om byggetilladelse. Du skal søge via www.bygogmiljoe.dk.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om teltet er godkendt efter den nuværende ordning for certificering af telte m.v., eller om teltet blot har en ældre godkendelse, der ikke længere er gyldig.

Skal teltet bruges af mere end 150 personer, skal du altid orientere kommunen om, at du opstiller det og i hvilken periode. Det gælder både for telte, der er certificeret og dem, der opstilles med en byggetilladelse.

Orienteringen sender du til byggesag@herning.dk
Kommunen vil derefter orientere redningsberedskabet om arrangementet.

For campingpladser og salgsarealer

Hvis du etablerer en campingplads på over 1.000 m², men under 3.000 m², og som er beregnet til mere end 150 personer, skal du orientere kommunen.

Er campingpladsen over 3.000 m², skal den godkendes af kommunen. Her skal du søge om tilladelse.

Salgsområder på mere end 1.000 m² skal godkendes af kommunen. Her skal du også søge om tilladelse. 

I alle tilfælde skal ansøgningen sendes via www.bygogmiljoe.dk.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail