Genanvendelse af knust asfalt

Her kan du læse om, hvor og hvornår du kan anvende knust asfalt.

Nogen gange kan du genanvende knust asfalt uden tilladelse. Andre gange kan du ikke.

Uden tilladelse

Du kan anvende knust asfalt til opbygning samt sidesikring af egentlige veje. Det kræver ikke tilladelse.

Med tilladelse

Hvis du vil anvende knust asfalt som belægning på stier, grusveje, markveje, vendepladser, parkeringspladser med videre kræver det tilladelse.

Hvis der er tvivl, er det os, der afgør om du kan lægge knust asfalt ud med eller uden tilladelse.

Kontakt Byggeri, Jord og Grundvand, hvis du vil søge tilladelse.

Vær opmærksom på

  • Asfalten skal være ren, knust og skal erstatte primære råstoffer. Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt betragtes udlægningen som ulovlig deponering.
  • Herning Kommune giver ikke tilladelse til genanvendelse på arealer med følsom arealanvendelse f.eks. bolig, institutioner m.v.
  • Herning Kommune giver ikke tilladelse til genanvendelse af knust asfalt uden vandtæt bærelag/slidlag inden for 300 meter fra almene vandforsyningsboringer.
  • Herning Kommune anbefaler dog, at knust asfalt enten genanvendes på stedet i/under en ny vejbelægning eller køres til genanvendelse på et anlæg, der fremstiller asfalt.

Kortlægning efter Jordforureningsloven

Kortlægning kan ske uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne ovenover, og dermed er lovlig. Det er Region Midtjylland, som tager stilling til, om der skal ske kortlægning efter Jordforureningsloven.

dekorativt foto

Kontaktinfo

Jannie Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 96288029
Send e-mail til bjgjp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.