Flytning af jord

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har jord i overskud på din grund, som du gerne vil af med.

Det bedste er at bruge din overskudsjord på din egen ejendom. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du være opmærksom på, at jord fra forskellige steder er omfattet af forskellige krav. Se også "Hvad må jeg gøre med overskudsjord".

Hvis overskudsjorden kommer fra et af 3 nedenstående steder skal du på forhånd sende en anmeldelse om jordflytning til os.

  • ejendommen er kortlagt som mulig forurenet (V1) eller forurenet (V2).
  • offentligt vejareal.
  • ejendommen er omfattet af områdeklassificering.

Se mere i boksen "Mere info".

Jord fra en ejendom, der ikke er et offentligt vejareal, kortlagt eller omfattet af områdeklassificering, betragtes i udgangspunktet som ren nok til fri anvendelse. 

Jorden kan derfor uden videre genanvendes til bygge- og anlægsprojekter. Også som returjord til råstofgrave med dispensation til modtagelse, terrænreguleringer ved siden af råstofgrave. Eller som fyld på landbrugsjord mv. Modtagere af ren jord til fri anvendelse kan kræve, at jordflytningen er anmeldt til kommunen.

Ønsker du mere information om at anvende overskudsjord mere bæredygtigt, kan du se mere i boksen 'Mere info'. 


Flytning af jord under 1 m3 til genbrugspladserne i Herning, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg og Fasterholt kræver ikke prøvetagning, analyser eller anmeldelse.

Se mere i boksen 'Mere info'.


Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.

Sådan anmelder du

Du skal anmelde jordflytning ved brug af dette skemaet "Meld flytning af ren, lettere forurenet og forurenet jord". Skemaet finder du i den grønne boks Selvbetjening. Du skal logge ind med NemID

Anmeldelse skal normalt ske inden jorden flyttes. Dog kan der i akutte tilfælde være nødvendigt at flytte jorden straks.

Kontakt Byggeri, Jord og Grundvand, hvis du er i tvivl om hvad der skal til.

Se også Herning Kommunes "Regulativ for jordflytning" og "Affaldsregulativ for jord".


Når du anmelder jordflytning, skal du sikre dig, at prøvetagningen er foretaget af en sagkyndig. Og du skal sikre dig, at jorden er analyseret og kategoriseret i henhold til den gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Se gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Du er velkommen til at kontakte Byggeri, Jord og Grundvand for anvisning af prøvetagere.


Husk at aflevering af jord kræver anmeldelse, prøvetagning m.v. jf. Herning Kommunes Regulativ for Jordflytning - og en forudgående aftale med jordmodtageren.

Ren jord!

Kollund Sand og Grus
Stokkildhovedvej 38, 7400 Herning
Kontaktperson: Gravemester Henrik Jensen, tlf.: 2178 3115
E-mail: avlkoll@post12.tele.dk
OBS: Lukket for modtagelse indtil jan. 2018.
Kun enkelte læs kan modtagelse efter aftale med gravemesteren

Ren jord!

Terrænregulering ved Aulum Grusgrav
Kronborgvej 20, 7490 Aulum
Kontaktperson: Rasmus Jørgensen, tlf.: 2040 8099
E-mail: rasmus@hv-transport.dk

Ren, lettere forurenet og forurenet jord

AFLD Fasterholt
Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning
Kontaktperson: Mogens Thude, tlf.: 9714 8420
E-mail: vejebod@afld.dk
http://esoe.dk/modtagelse-af-jord.aspx

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

Nomi 4S
Kilenvej 18, 7600 Struer
Brug for hjælp: tlf. 9610 6640
E-mail: vejebod@nomi4s.dk
http://nomi4s.dk/Default.aspx?ID=1119

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

RGSNordic - afdelinger over hele landet
Kundeservice: 8877 9090 E-mail: kundeservice@rgsnordic.dk http://www.rgsnordic.com/

Lettere forurenet jord / forurenet jord!

Kingo Karlsen A/S
F.L. Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg
http://kingo.biz/jordrens-og-recycling/silkeborg/jordrens/


Kontaktinfo

Jannie Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 96288029
Send e-mail til bjgjp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.