Flytning af jord

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har jord i overskud på din grund, som du gerne vil af med.

Det bedste er at bruge din overskudsjord på grunden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du være opmærksom på, at jord fra forskellige steder er omfattet af forskellige krav. Se også "Hvad må jeg gøre med overskudsjord"

Jeg vil flytte mere end 1 m3 jord fra min grund

Hvis overskudsjorden kommer fra et af 3 nedenstående punkter skal du på forhånd sende en anmeldelse om jordflytning til os.

  • grunden er kortlagt som mulig forurenet (V1) eller forurenet (V2).
  • offentligt vejareal.
  • grunden er omfattet af områdeklassificering

Læs mere i vejledningen, "Jeg skal flytte mere end 1 m3 jord".

Liste over jordmodtagere, hvor det er muligt af aflevere jord.

Jord fra en grund, der ikke er et offentligt vejareal, kortlagt eller omfattet af områdeklassificering, betragtes i udgangspunktet som ren nok til fri anvendelse.

Jorden kan derfor uden videre genanvendes til bygge- og anlægsprojekter. Og som returjord til råstofgrave med dispensation til modtagelse, eller som fyld på landbrugsjord mv. Modtagere af ren jord til fri anvendelse kan kræve, at jordflytningen er anmeldt til kommunen.

Du kan tjekke forureningsstatus for din grund og hente en Jordforureningsattest for din ejendom på http://www.arealinfo.dk/.

Se vejledning til at hente en Jordforureningsattest.

Jeg vil flytte mindre end 1 m3 fra min grund

Flytning af jord under 1 m3 kræver ikke prøvetagning, analyse eller anmeldelser.

Læs mere i vejledningen "Jeg skal flytte mindre end 1 m3 jord".

Liste over jordmodtagere, hvor det er muligt af aflevere jord.

Hvem skal anmelde jordflytning?

Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.

Sådan anmelder du jordflytning

Du skal anmelde jordflytning ved brug af dette skema: "Meld flytning af ren, lettere forurenet og forurenet jord". Eller se den grønne boks Selvbetjening.

Anmeldelse skal normalt ske inden jorden flyttes. Dog kan der i akutte tilfælde være nødvendigt at flytte jorden straks.

Kontakt venligst Afdelingen for Byggeri, Jord og Grundvand, hvis du er i tvivl om hvad der skal til.

Se også Herning Kommunes "Regulativ for jordflytning" og "Affaldsregulativ for jord".

Prøvetagning og analyse af jorden

Når du anmelder en jordflytning, skal du sikre dig, at prøvetagningen er foretaget af en sagkyndig. Og du skal sikre at jorden er analyseret og kategoriseret iht. Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1479 12/12/2007.

Du er velkommen til at kontakte Byggeri, Jord og Grundvand for anvisning af prøvetagere på tlf. 96 28 80 40.

Kontaktinfo

Jannie Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 96288029
Send e-mail til bjgjp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.