Dyrehold i byen og på landet

Her kan du læse om, hvilke dyr du må have, hvis du bor i et boligområde eller i byzone og hvilke muligheder er for dyrehold, hvis du bor på landet.

Dyrehold i boligområder eller byzone

Du må ikke have erhvervsmæssigt dyrehold i boligområde eller byzone. Det er generelt kun mindre kæledyr som hunde, katte m.m., der er tilladt. Ande-, gåse-, hane-, svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er ikke tilladt.

Dyreholdet reguleres efter "Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter" og "Forskrift for dyrehold i boligområder".

Mindre dyrehold på landet

Hvis du bor du på landet (landzonen), har du mulighed for, at have et mindre dyrehold uden, at en godkendelse fra kommunen. Grænsen for ikke erhvervsmæssigt dyrehold er på:

  • 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid.
  • 30 stk. høns.
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne er overholdt.

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold reguleres efter "Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter".

Høns

Eksempel på mindre dyrehold

Kontaktinfo

Thomas Sneftrup
Ingeniør
Tlf.: 96288063
Send e-mail til mikts@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.