Ændring af arealanvendelse

Her er reglerne for ændring af anvendelsen af et areal. Det kan være til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihavehus eller sommerhus.

Før du ændrer anvendelsen af et areal til:

 • bolig
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • kolonihave eller
 • sommerhus

skal du sikre enten, at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet. Eller at der er en varig fast belægning.

Dette er altid vigtigt for arealer, hvor der tidligere har været erhverv. På andre ejendomme i byen kan der være tvivl om, om jorden er ren. Jorden kan her være forurenet på grund af for eksempel tilkørt forurenet fyldjord eller diffuse forurening partikler  i luften.

Er jorden ren?

Hvordan kan du være sikker på, at jorden er ren? - Spørg en miljørådgiver: En med kompetence inden for jordhåndtering. Du kan også ringe til Byggeri, Jord og Grundvand for yderlige oplysninger.

Er det en ny udstykning på et tidligere landbrugsareal? Her skal du blot sikre dig, at der ikke tilføres forurenet fyldjord under projektet.

Kortlagte Arealer

Hvis dit areal er kortlagt som (måske) forurenet, skal du kontakte Byggeri, Jord og Grundvand. Du skal have en speciel tilladelse, før du må ændre anvendelsen fra erhverv til:

 • bolig
 • børneinstitution
 • offentlig legeplads
 • rekreativt område
 • alment tilgængeligt område
 • kolonihave
 • sommerhusgrund eller
 • institution.

For kortlagte arealer, der i forvejen bruges til disse formål, skal du have en speciel tilladelse, før du må gå i gang med et bygge- eller anlægsprojekt.

For andre kortlagte arealer, hvor forureningen kan påvirke grundvand, skal du også have en speciel tilladelse, før du må gå i gang med et bygge- eller anlægsprojekt.

Kontaktinfo

Jannie Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 96288029
Send e-mail til bjgjp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.