Adgangen til din bolig

Her kan du læse om, hvordan du får en ny opkørsel til din ejendom. Du kan også læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at ændre en eksisterende opkørsel.

Du kan søge tilladelse til en ny opkørsel eller ændringer til den eksisterende ved at sende en mail til Vej, Trafik og Byggemodning til vtbkb@herning.dk.

Ved ændringer på adgangsforhold skal der altid søges tilladelse hos vejmyndigheden, både ved adgang til offentlige og private fællesveje.

Afhængigt af vejens status, trafikmængde og trafiksikkerhedsmæssige forhold, kan du forvente tilladelse til i alt én eller to standart opkørsler på hver 4 meters længde.

Hvad skal du oplyse når du søger?

Ny opkørsel

  • Præcis placering og længde af den nye opkørsel
  • Antal og længde af eksisterende opkørsler

Ændringer ved eksisterende opkørsel

  • Længde af eksisterende opkørsel der ønskes flyttet
  • Præcis placering og længde af hvor den nye opkørsel ønskes placeret

Udvidelse af eksisterende opkørsel

  • Præcis placering og længde af den ønskede udvidelse
  • Antal og længde af eksisterende opkørsler

Hvad koster det?

Etablering eller flytning af opkørsel koster 400 kr. inkl. moms pr. løbende meter.

Kontaktinfo

Keld Bruun Hansen
Tlf.: 96288327
Mobil: 22369800
Send e-mail til vtbkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Giv et praj

Opdager du et problem på gader, veje, cykelstier, fortove eller i parker, så giv os et praj.

Billedet viser et hul i asfalten på en vej.Giv et praj