Sådan søger du om tilladelse

Du søger om tilladelse til at etablere LAR online. Husk at gøre dit forarbejde grundigt.

Inden du etablerer nedsivningsanlægget, skal du søge tilladelse hos Herning Kommune.

Følgende skal du have klar til ansøgningen:

  • Situationsplan der viser, hvordan rørføring og nedsivningsdelen bliver placeret, så afstandskravene overholdes.
  • Resultat af nedsivningstest.
  • Resultat af grundvandspejling eller evt. boreprøve.
  • Beregning af anlæggets størrelse.
  • Fuldmagt hvis du ansøger på vegne af andre.
  • Type af tagbelægning.
  • Størrelse af tag der skal nedsives fra.
  • Størrelse af belægning der skal nedsives fra.

Alle bilag skal vedhæftes i PDF-format.

Du opretter en ansøgning via Byg og Miljø.

Kontaktinfo

Lene Skovmose
Kloakmester
Tlf.: 96288089
Send e-mail til bjgls@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.