Separering og nedsivning af regnvand

Her kan du læse om separering (adskillelse af spildevand og regnvand). Du kan også læse, hvordan du håndterer dit regnvand og om nedsivning på din grund.

Separering

I forbindelse med renovering af hovedkloakker, adskiller (separerer) vi spildevand og regnvand (tag- og overfladevand).  Det gør, at grundejere også bliver påbudt at separere spildevand og regnvand inde på egen grund. Det kræver ikke tilladelse, men det skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Der er flere måder at håndtere regnvand på:

  1. Nedsivning på egen grund.
  2. Udledning til offentlig regnvandsledning.
  3. Delvis nedsivning og udledning.

Nedsivning af regnvand

Hvis du vil nedsive alt regnvand på egen grund, skal du søge om tilladelse til dette. Det skal du gøre via  www.bygogmiljoe.dk, som du finder i den grønne boks Selvbetjening. Inden du søger, skal du undersøge om grunden egner sig til nedsivning. Du skal indsende dokumentation for dette sammen med ansøgningen.

Her kan læse om kommunens retningslinjer for nedsivning af regnvand.

Hvis du nedsiver alt regnvand på egen grund, kan der være mulighed for at få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage. Det kan du læse mere om på Herning Vands hjemmeside.

Læs om mulighed for refusion af bidrag.

Er du på pension, er der mulighed for at søge om lån til separering på egen grund. Du kan dog først søge om lån, når der er givet et påbud om separering.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail