Registrering af el-varme i BBR

Er din bolig registreret som el-opvarmet i BBR? Så kan du søge om at få elafgiften gjort mindre.

Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i BBR, har du ret til at få elafgiften gjort mindre.

Helårsboliger

For at få elafgiften gjort mindre skal din bolig være en helårsbolig.

Der skal være faste elvarmeinstallationer, som dækker mere end halvdelen af boligens nettovarmebehov. Dette er inklusive varmt brugsvand.

Elvarmeinstallationer er elradiatorer, loft- eller gulvvarme med eldrevne varmepumper, elkedler eller kassetter i centralvarmeanlæg, jordvarme og akkumulerende elvarme.

Sommerhuse

For at få elafgiften gjort mindre i et sommerhus skal ejeren være pensionist. Du skal have været ejer i mere end otte år. Og du skal bruge sommerhuset som lovlig helårsbeboelse. Det vil sige, at det skal være her, du er tilmeldt folkeregisteret.

Hvem godkender?

Er din bolig ikke registreret med elvarme, skal du få din elleverandør til at sende dig et registreringsskema. Når du har udfyldt skemaet, skal du sende det til os.

Send os dit registreringsskema.

Når vi fået skemaet, afgør vi, om din ejendom kan optages i BBR som elopvarmet helårsbolig.

Hvis du i skemaet har sat markeret en anden hovedopvarmningskilde end den, der er står i BBR nu, fører vi din BBR ejermeddelelse ajour med de nyeste oplysninger. Herefter sender vi skemaet til din elleverandør.

Hvis du skriver din mailadresse på skemaet, får du en mail, når vi sender skemaet til din elleverandør.

Du kan se din BBR meddelelse i ejendomssystemet OIS.

Kontaktinfo

Gitte Søgaard
Byggeri, Jord og Grundvand
Tlf.: 96288024

Rikke Gunther
Byggeri, Jord og Grundvand
Tlf.: 96288059 

Torvet 5 - indgang C
7400 Herning
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail