Nedsivning af regnvand

Læs om muligheden for at lade dit regnvand sive ned på din grund - uden om kloaksystemet.

Hvis du vil nedsive alt regnvand på egen grund, skal du søge om tilladelse.

Det gør du via Byg og Miljø (se link i boksen med selvbetjening).

Før du søger, skal du undersøge om grunden egner sig til nedsivning. Du skal indsende dokumentation for dette sammen med ansøgningen.

Her kan læse om kommunens retningslinjer for nedsivning af regnvand.

Hvis du nedsiver alt regnvand på egen grund, kan der være mulighed for at få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage. Det kan du læse mere om på Herning Vands hjemmeside.

Læs om mulighed for refusion af bidrag.

Kontaktinfo

Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
Send e-mail 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail