Generel info om ejendomsskat

Indbetaling af ejendomsskat kan ske på posthuse, i pengeinstitut, via PBS, via netbank på registreringsnummer 2210, kontonummer 0746 235 437.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik via Borger.dk eller via vores hjemmeside.

Påfør venligst CPR-nummer eller CVR-nummer for ejer af ejendommen.

Ejendomsskatten (grundskyld) bliver beregnet ud fra værdien af din grund.

I den grønne boks "Selvbetjening",  kan du hente din ejendomsskattebillet. Du kan finde den, for de år, hvor du er registreret som ejer af ejendommen.

På ejendomsskattebilletten opkræver vi ud over selve ejendomsskatten også renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse.

Ejendomsskat ved ejerskifte

Ved ejerskifte sender vi - inden rettidige betalingsdato - et indbetalingskort til den nye ejer.

Det er vigtig, at du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.

Tilmelding til PBS

Du kan tilmelde dig PBS. Så kommer betaling af din ejendomsskat til at ske automatisk.

På det indbetalingskort, vi sender særskilt til de, der ikke er tilmeldt PBS, kan du se de oplysninger, du har brug for.

Hvis du bruger indbetalingskort

Hvis du ikke er tilmeldt PBS. så sender vi et indbetalingskort særskilt. 

Du modtager et indbetalingskort ca. 15 dage før sidste rettidige indbetalingsdato i forhold til den rate, som skal betales.

Det er vigtigt, at du ikke bruger et indbetalingskort, som er udstedt til en anden person. Så vil indbetalingen nemlig blive registreret under denne person.

Hvornår får du din ejendomsskattebillet?

Ejendomsskattebilletten for 2018 bliver udsendt til din digitale postkasse 8. december.

Såfremt du ikke har en digital postkasse og får ejendomsskattebilletten fremsendt som fysisk post, skal du forvente, at den er i din postkasse senest 18. december.

Ejendomsskat i Herning Kommune opkræves 2 gange årligt:

1. rate forfalder 1. januar 2018 - sidste rettidige indbetalingsdato er 10. januar 2018.

2. rate forfalder 1. juli 2018 - sidste rettidige indbetalingsdato er 10. juli 2018.

Har du købt en ny grund?

Hvis du har købt en ny grund, bliver ejendomsskatten ikke beregnet før Skat laver en vurdering af din ejendom. Skat laver ejendomsvurdering 1. oktober hvert år og ejendomsskatten slår igennem 2 år efter.

Du kan søge din ejendom frem på hjemmesiden OIS.dk og finde grundværdien under fanen Økonomi.

Indtil Skat fastsætter grundskatteloftsværdien, kan du beregne din ejendomsskat ud fra grundværdien, efter nedenstående eksempel:

Herning Kommunes promille er 20,53 x grundværdi / 1000.

20.53 x 603.800 = 12.396
        1000

Du kan også ringe til Skats ejendomsvurderingsafdeling i Herning, hvor du kan få en vejledende vurdering, på tlf.: 72 22 28 26.

Hvis du ikke betaler i tide

Hvis du betaler for sent, bliver ratebeløbet forrentet for hver påbegyndt måned. Det sker med en morarente, indtil der bliver betalt.

Det er Lov om kommunal ejendomsskat og Opkrævningsloven, der fastsætter morarenten.

Hvis ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren til hovedejeren tillægges et gebyr på kr. 250,00 kr.

Betales restancen ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning medfører, at der skal betale yderligere omkostninger i form af retsafgift på minimum kr. 300,00 kr. samt et underretningsgebyr på 450,00 kr.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.

Har du spørgsmål?

Renovation

Grøn linje, tlf. 96 28 80 80, affald@herning.dkwww.affald.herning.dk

  • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
  • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Skorstensfejning

Skorstensfejerne træffes på følgende telefonnumre:

  • Henry Lindstrøm. 97 12 60 40 / 23 26 62 68.
  • Keld Pletbjerg, 40 61 56 47.
  • Hugo Stjernholm 97 43 85 54 eller 40 20 47 47.

Hvis du kigger under "Mere info" kan du se, hvilken skorstensfejer der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen Meld rotter i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt Skat, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72 22 28 26 eller via www.skat.dk.

Matrikulær udstykning

Ved delvis salg af en ejendom (matrikulær udstykning) skal skatter og afgifter fordeles. Dette skal ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.