Matrikulær udstykning

Ved delvis salg af en ejendom (matrikulær udstykning) skal skatter og afgifter fordeles. Dette skal ske ved aftale mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.