Har du spørgsmål?

Renovation

Grøn linje, tlf. 96 28 80 80, affald@herning.dkwww.affald.herning.dk

  • Øvrige ordninger pr. bolig dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden:  flaskecontainere, genbrugspladser, afhentning af storskrald, ordninger for farligt affald, information.
  • Fællesudgifter pr. bolig dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, administration og regulativer.

Skorstensfejning

Skorstensfejerne træffes på følgende telefonnumre:

  • Henry Lindstrøm. 97 12 60 40 / 23 26 62 68.
  • Keld Pletbjerg, 40 61 56 47.
  • Hugo Stjernholm 97 43 85 54 eller 40 20 47 47.

Hvis du kigger under "Mere info" kan du se, hvilken skorstensfejer der dækker din by.

Rottebekæmpelse

Hvis du ser rotter - eller har mistanke om rotter, skal du anmelde det på løsningen Meld rotter i den grønne selvbetjeningsboks.

Er din ejendomsvurdering forkert?

Hvis din ejendomsvurdering er forkert, så kontakt Skat, som er vurderingsmyndighed. tlf. 72 22 28 26 eller via www.skat.dk.