Hvis du ikke betaler i tide

Hvis du betaler for sent, bliver ratebeløbet forrentet for hver påbegyndt måned. Det sker med en morarente, indtil der bliver betalt.

Det er Lov om kommunal ejendomsskat og Opkrævningsloven, der fastsætter morarenten.

Hvis ejendomsskatten ikke betales inden betalingsfristen, sender vi alle ejere en rykker. Rykkeren til hovedejeren tillægges et gebyr på kr. 250,00 kr.

Betales restancen ikke på rykkeren, bliver der sendt en underretning om udlæg til alle ejere, hvor der underrettes om tid og sted for udlægsforretningen. En underretning medfører, at der skal betale yderligere omkostninger i form af retsafgift på minimum kr. 300,00 kr. samt et underretningsgebyr på 450,00 kr.

Hvis der ikke betales senest på udlægsdagen, foretager vi udlæg i ejendommen, og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.